Werkgever en Arbo-dienstverlener

gezondheidsdata

Persoonlijke gezondheidsdata

HRVgezond is er voor werkgevers en werknemers en helpt met reïntegratie, verzuimpreventie en vitaliteit. Dit door leefstijlinterventie en het monitoren van vitaliteitsindicatoren. 

Dagelijks vitaliteit meten betekent dat een afnemende belastbaarheid vroegtijdig gesignaleerd wordt. Ook kan getoetst worden of een interventie werkt. 

Aspecten van vitaliteit

Reïntegratie met specifiek interventie op autonoom zenuwstelsel

Langdurig verzuim, of het nu een fysieke of psychosociale reden heeft, gaat vaak samen met een gestrest autonoom zenuwstelsel. Het autonoom zenuwstelsel is het biologisch meest basale zenuwstelsel en is bepalend voor iemands vitaliteit. Gericht en met cijfermatige feedback werken aan herstel hiervan, verbetert klachten en vergroot belastbaarheid. 

Slaap, voeding, herstel en bewegen zijn de aspecten die geschikt zijn voor gerichte interventie. Bewegen, maar dan specifiek bewegen met de juiste intensiteit, is de belangrijkste leefstijlinterventie. De passende intensiteit wordt dagelijks aan de hand van een algoritme berekend. 

In een begeleidingstraject leren we deelnemers zelf regie over vitaliteit te nemen: wat is de betekenis en samenhang van bepaalde scores en welke methoden kunnen voor verbetering ingezet worden. 

Kortom:

  • Gericht verbeteren van biologisch meest basale zenuwstelsel
  • Bewegen op basis van persoonlijke en actuele gezondheidsgegevens
  • Vaardigheden leren om zelf regie te nemen
Belastbaarheid

Verzuim omlaag

Verzuimpreventie samen met HRVgezond werkt aan twee kanten. Enerzijds door stressopbouw in een vroegtijdig stadium te detecteren (en daarop anticiperen) kan uitval vermindert worden. Anderzijds kan een werknemer belastende factoren op het werk en in de privésituatie beter aan als de belastbaarheid hoger is.

Vitaal personeel is beter bestand tegen fysieke en psychosociale stressoren en is daardoor ook belastbaarder. Omdat het emmertje als het ware groter gemaakt wordt, raakt de emmer ook minder snel vol. Behalve uiteraard als de spreekwoordelijke kraan nog harder aangezet wordt. Belastbaarder maken van personeel werkt dus als een vorm van verzuimpreventie. Vitaliteit en belastbaarheid kunnen cijfermatig inzichtelijk gemaakt worden met indicatoren. Daardoor wordt duidelijk of een interventie werkt en dat bespaart moeite en inzet van werkgever en werknemer.

Kortom: vitaliteit en belastbaarheid meetbaar verbeteren werkt preventief.

Preventie door detectie

Dagelijks HRV meten levert informatie op over toename van fysieke of mentale stress en afname van belastbaarheid. Of juist andersom: een gepleegde interventie blijkt te werken, want de data laat zien dat belastbaarheid van de medewerker weer stijgt. Subjectieve informatie, bijvoorbeeld de mate waarin iemand zich gestrest of juist goed voelt, is waardevolle informatie. Tegelijkertijd blijkt dat objectieve data van dagelijkse HRV-meting qua betrouwbaarheid beter scoort dan subjectieve informatie. 

Signaleren stress en belastbaarheid
vitaal

Vitaal = innovatiever + productiever

Naast het gegeven dat vitaal personeel minder verzuimt zijn er nog andere voordelen. Vitaal personeel is cognitief flexibeler en daardoor innovatiever. Daarnaast zorgt een grotere belastbaarheid van personeel dat de productiviteit hoger is. 

Goede indicatoren van vitaliteit zijn HRV en VO2max. HRVgezond werkt gericht aan meetbare verbetering van deze indicatoren en leert medewerkers om na afloop van een traject zelf hiermee aan de slag te gaan.

Wearables, zoals sporthorloges, smartwatches en activitytrackers, verzamelen veel data. Losstaand van het gegeven dat niet alle indicatoren even zinvol zijn, is de vertaling naar concrete verbeteractie een vaardigheid, die we anderen graag aanleren. 

verbeteren diabetes en burnout klachten

(specifiek) bewegen is zo gezond!

Sporten is gezond toch? Zowel het antwoord ‘ja’ als ‘nee’ is een te grote versimpeling van de feiten. Effectief en doelgericht vitaliteit met beweging verbeteren voldoet aan de onderstaande punten:

  • train met actuele en persoonlijke hartslagzones; door stress varieert het per dag wat een goede belasting is en mensen verschillen
  • bepaal het doel van de bewegingssessie; is dit herstel na een zware vergadering bijvoorbeeld of verbetering van de belastbaarheid?
  • kies op basis van het doel de trainingsmethodiek en aan de hand daarvan de bewegingsvorm of sportactiviteit
  • evalueer effecten om bij te stellen.
 

Wat is effectief bewegen? Niet iedereen sport voor het plezier en daarom moet een bewegingssessie maximaal en specifiek gericht zijn op vitaliteitsverbetering. Dat betekent niet al te intensief als er al veel stress is. Dit omdat stress dan alleen maar zal toenemen en vitaliteit zal afnemen. Lage intensiteit levert geen verbetering op en is een verspilling van moeite. 

Reintegratie met HRV

Fysieke en mentale klachten

Van veel fysieke klachten en aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en vatbaarheid voor (luchtweg)infecties, is bekend dat ze samen gaan met een gestrest autonoom zenuwstelsel. Ook bij burn-out, depressie, angst en andere psychosociale klachten is dat aan de orde. Kenmerk van een gestrest autonoom zenuwstelsel is een lage HRV-baseline. Met HRVgezond wordt de HRV-baseline bepaald. Mocht deze baseline laag zijn, dan kan deze gericht en meetbaar verbeterd worden, waardoor er wordt bijgedragen aan verbetering van klachten. Gelijktijdig leren we deelnemers om hier zelf bedreven in worden, waardoor men in de toekomst zelf (meer) regie over eigen gezondheid heeft. 

vitale organisatie

Samenwerken?

Bent u een sociale werkgever die nieuwsgierig is naar innovaties? En hecht u aan vitale medewerkers en een duurzame werkgever-werknemer relatie? Dan werkt HRVgezond graag met u samen om dit te realiseren.