HRVgezond

Ik begeleid mensen één op één of in kleine groepen met bewegen en leefstijl. Hiermee ondersteun ik werkgevers en maatschappelijke organisaties bij reïntegratie- en preventievraagstukken. Er is veel kennis en inzicht met betrekking tot vitaliteit en longevity. Het belangrijkste echter is de persoon zelf. Het schipperen tussen gegeven kennis en wat de persoon zelf ervaart, dat is waar het om gaat en wat ik serieus neem.

HRVgezond